تدریس کاملریاضی نهمریاضیات

تدریس کامل ریاضی نهم فصل سوم

در فصل استدلال و اثبات در هندسه، با قوانین دنیای هندسه آشنا میشیم و یاد میگیریم چطور در ریاضی اثبات ها رو انجام میدیم و قوانین جدیدتری بوجود میاریم. این فصل، محاسبات کمتری داره و بیشتر با علائم ریاضی جلو میریم و یکی از فصل های بنیادین و پایه ای در ریاضیات بخش هندسه هست.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم فصل های سوم چندضلعی ها و ششم مثلث و نهم دایره را کار کرده باشین.

استدلال ، فرض و حکم


نحوه ی پیدا کردن فرض ها و اثبات حکم


اثبات زاویه ها به کمک توازی و تعامد


اثبات همنهشتی مثلث ها


اثبات متوازی الاضلاع ها


اثبات مثلث های قائم


اثبات دایره ها


شکل های متشابه