تدریس کاملریاضی نهمریاضیات

تدریس کامل ریاضی نهم فصل هشتم

در فصل حجم و مساحت، با فرمول های حجم و مساحت انواع شکل های سه بعدی مثل کره یا هرم و مخروط کار می کنیم و یاد میگیریم چطور محاسباتمون رو ساده و سریع تر انجام بدیم. بعد از اون با دوران شکل های دو بعدی در فضا آشنا میشیم و یک آشنایی کاملی با شکل های سه بعدی خواهیم داشت.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هفتم فصل سطح و حجم را بخوبی یاد گرفته باشین.

حجم کره نیم کره و استوانه


مساحت کل استوانه کره و نیم کره


حجم هرم و مخروط


سطح حجم و نکات فصل