تدریس کاملریاضی نهمریاضیات

تدریس کامل ریاضی نهم فصل هفتم

در فصل عبارت های گویا، با کسر های تعریف نشده آشنا میشیم و یاد میگیرم چطور عبارت های جبری رو در کسر و تقسیم های بزرگ بنویسیم و عملیات جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم کسرهایی که شامل عبارت های جبری هستند رو انجام بدیم و تمام تلاشمون این هست که کسرها رو با عملیات تجزیه به ساده ترین شکل ممکن بنویسیم و در آخر تقسیم چند جمله ای ها رو کار می کنیم.

پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم فصل عددهای صحیح و گویا و فصل جبر و معادله و ریاضی نهم فصل عبارت های جبری را بطور کامل تمرین کرده باشین.

معرفی عبارت های گویا و کسر تعریف نشده


نکات ساده کردن عبارت های گویا


ضرب و تقسیم عبارت های گویا


جمع و تفریق عبارت های گویا


عبارت های گویای مرکب


تقسیم چند جمله ای ها