تدریس کاملریاضی هشتمریاضیات

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل هفتم

در فصل توان و جذر، از تقسیم توان ها و نحوه ساده کردنشون میگیم و بعد بطور مفصل با جذر تقریبی و خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها آشنا میشیم و در آخر نحوه نمایش اعداد رادیکالی روی محور رو یاد میگیریم..

پیشنیاز: برای یادآوری بهتر هست ریاضی هفتم فصل توان و جذر و مقداری هم ریاضی هشتم فصل جبر و معادله رو دیده باشین.

یاد آوری توان و ساده کردن


پرانتز توان دار و عبارت های جبری


تقسیم اعداد توان دار


نکات حل و ساده کردن توان و رادیکال


جذر تقریبی


نمایش رادیکال روی محور و نکات ضرب و تقسیم