تدریس کامل

تدریس کامل متوسطه دوم مثلثات

درس مثلثات مناسب تمام رشته های متوسطه دوم بجز رشته انسانی معرفی نسبت های مثلثاتی به کمک قضیه تالس و تشابه نسبت های مثلثاتی در زاویه های 30 و 60 و…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل متوسطه دوم دنباله ها

درس دنباله ها مناسب تمام رشته های متوسطه دوم.پیش نیاز: ریاضی 7 فصل 1 (راهبرد راهبرد الگویابی و جمله n ام). معرفی الگوهای خطی و غیر خطی، پیدا کردن جمله عمومی…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل متوسطه دوم مجموعه ها

درس مجموعه ها مناسب تمام رشته های متوسطه دوم.پیش نیاز: ریاضی 9 فصل 1 مجموعه ها و فصل 2 عددهای حقیقی. اجتماع، اشتراک، تفاضل و نمودار وِن برابری مجموعه ها، تعداد…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل هشتم

در فصل حجم و مساحت، با فرمول های حجم و مساحت انواع شکل های سه بعدی مثل کره یا هرم و مخروط کار می کنیم و یاد میگیریم چطور محاسباتمون رو…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل هفتم

در فصل عبارت های گویا، با کسر های تعریف نشده آشنا میشیم و یاد میگیرم چطور عبارت های جبری رو در کسر و تقسیم های بزرگ بنویسیم و عملیات جمع و…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل ششم

در فصل خط و معادله های خطی، با نحوه ی رسم شکل نمودار ها به کمک معادله ی آن آشنا میشیم، و سپس سوالاتی که معمولا در این زمینه پرسیده میشه…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل پنجم

در فصل عبارت های جبری، با اتحاد ها آشنا میشیم و روش ساده کردن و تبدیل عبارت های جبری به اتحاد ها رو یاد میگیریم. اتحاد مربع دو جمله ای، مزدوج…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل چهارم

در فصل توان و ریشه، اول در مورد توان های مثبت و منفی میگیم که در واقع توان منفی مثل معکوس کردن کسر ها میمونه، بعد اشاره ای به نماد علمی…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل سوم

در فصل استدلال و اثبات در هندسه، با قوانین دنیای هندسه آشنا میشیم و یاد میگیریم چطور در ریاضی اثبات ها رو انجام میدیم و قوانین جدیدتری بوجود میاریم. این فصل،…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل نهم

در فصل دایره، با قضیه ی خط و دایره و همینطور خطوط مماس بر دایره آشنا میشیم و بعد درباره زاویه مرکزی و زاویه محاطی دایره میگیم و تعدادی از قوانین…

بیشتر بخوانید »