ریاضی نهم

تدریس کامل ریاضی نهم فصل هشتم

در فصل حجم و مساحت، با فرمول های حجم و مساحت انواع شکل های سه بعدی مثل کره یا هرم و مخروط کار می کنیم و یاد میگیریم چطور محاسباتمون رو…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل هفتم

در فصل عبارت های گویا، با کسر های تعریف نشده آشنا میشیم و یاد میگیرم چطور عبارت های جبری رو در کسر و تقسیم های بزرگ بنویسیم و عملیات جمع و…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل ششم

در فصل خط و معادله های خطی، با نحوه ی رسم شکل نمودار ها به کمک معادله ی آن آشنا میشیم، و سپس سوالاتی که معمولا در این زمینه پرسیده میشه…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل پنجم

در فصل عبارت های جبری، با اتحاد ها آشنا میشیم و روش ساده کردن و تبدیل عبارت های جبری به اتحاد ها رو یاد میگیریم. اتحاد مربع دو جمله ای، مزدوج…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل چهارم

در فصل توان و ریشه، اول در مورد توان های مثبت و منفی میگیم که در واقع توان منفی مثل معکوس کردن کسر ها میمونه، بعد اشاره ای به نماد علمی…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل سوم

در فصل استدلال و اثبات در هندسه، با قوانین دنیای هندسه آشنا میشیم و یاد میگیریم چطور در ریاضی اثبات ها رو انجام میدیم و قوانین جدیدتری بوجود میاریم. این فصل،…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل دوم

در فصل عدد های حقیقی، با یک سری دیگر از اعداد یعنی اعداد حقیقی و اعداد گنگ یا اصم آشنا میشیم و دنیای اعداد رو کامل تر یاد میگیریم و بعد…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی نهم فصل اول

در فصل مجموعه ها، معرفی می کنیم که دقیقا مجموعه و زیرمجموعه چه چیزی هستن و درباره ی اجتماع و اشتراک مجموعه ها و نحوه تفاضل آن ها و سپس از…

بیشتر بخوانید »