ریاضی هشتم

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل نهم

در فصل دایره، با قضیه ی خط و دایره و همینطور خطوط مماس بر دایره آشنا میشیم و بعد درباره زاویه مرکزی و زاویه محاطی دایره میگیم و تعدادی از قوانین…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل هشتم

در فصل آمار و احتمال، دسته بندی داده ها رو بخوبی کار می کنیم و بعد در مورد احتمال و درصد شانس میگیم و در آخر بررسی حالت های ممکن رو…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل هفتم

در فصل توان و جذر، از تقسیم توان ها و نحوه ساده کردنشون میگیم و بعد بطور مفصل با جذر تقریبی و خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها آشنا میشیم و…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل ششم

در فصل مثلث، درباره اهمیت مثلث و رابطه فیثاغورس میگیم و بعد قوانین هم نهشتی مثلثات رو بررسی می کنیم و یاد میگیریم چطور از لحاظ ریاضی ثابت کنیم که قطعا…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل پنجم

در فصل بردار و مختصات، اول بردار ها رو معرفی می کنیم و بعد از جمع متناظر میگیم. سپس یاد میگیریم چطور بردار ها رو در هم ضرب کنیم و با…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل چهارم

در فصل جبر و معادله، با ساده کردن عبارت های جبری و قرار دادن عدد و پیدا کردن جوابهاشون آشنا میشیم و بعد چندین مورد معادلات مختلف رو یاد میگیریم حل…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل سوم

در فصل چند ضلعی ها، با زاویه های داخلی و خارجی شکل های معروف آشنا میشیم و درباره ی متوازی الاضلاع و ارتباطش با مربع میگیم و از توازی و تعامد…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل دوم

در فصل عددهای اول، با استفاده از الگوریتم غربال اعداد اول رو پیدا می کنیم و تجزیه به اعداد اول توان دار رو یاد میگیریم.پیشنیاز: قبل از یادگیری این فصل بهتر…

بیشتر بخوانید »

تدریس کامل ریاضی هشتم فصل اول

در فصل عدد های صحیح و گویا، نحوه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد کسری یا همان گویا رو یاد میگیریم و با دنیای اعداد آشنا میشیم.پیشنیاز: قبل از…

بیشتر بخوانید »